„Projekt WILDA” to osobisty projekt fotograficzny mający na celu ukazanie i zainteresowanie miejscami wpisanymi w krajobraz Wildy. Pomysł zrodził się kilka lat temu jako chęć ukazania miejsc tych znanych i tych mniej znanych w starej dzielnicy Poznania za pomocą medium jakim jest fotografia. To próba przedstawienia klimatu starych podwórek, kamienic, uliczek ale także życia codziennego wildeckiej społeczności.
Celem projektu jest także skłonienie do refleksji nad przestrzenią w której żyjemy, a która bardzo dynamicznie a zarazem pozytywnie się zmienia.
Refleksji dla każdego odmiennej. Fotografie są osobistym spojrzeniem autora, echem fascynacji architekturą oraz chęcią niewerbalnego wyrażenia siebie.
–>Projekt WILDA<--

 
„Zajezdnia MADALINA” ma na celu ukazanie starej, zabytkowej zajezdni tramwajowej na poznańskiej Wildzie, która kilka lat temu zamknięta, dla niektórych zapomniana, nadal żyje – po części skrycie. Przemijanie jest tu pierwiastkiem niezmiernie namacalnym, stanowi fragment świata odchodzącego ale także świata ewoluującego ku nowemu.
Zdjęcia pomimo swego dokumentalnego charakteru aspirują do oddania nastroju miejsca w sposób nieoczywisty, subiektywny.
–>zajezdnia MADALINA<--