„Sceny bez tytułu” – cykl fotografii o charakterze dokumentalnym, po części wyrwanych z kontekstu lecz nawiązujących formą i narracją do pozostałych.
Zdjęcia stanowiące często pojedynczą opowieść obnażoną ze sztucznych zachowań czy gestów tak bliskich scenicznemu światu.

„Projekt WILDA”  to osobisty projekt fotograficzny mający na celu ukazanie i zainteresowanie miejscami wpisanymi w krajobraz Wildy.
Pomysł zrodził się kilka lat temu jako chęć ukazania miejsc tych znanych i tych mniej znanych w starej dzielnicy Poznania za pomocą medium jakim jest fotografia.
To próba przedstawienia klimatu starych podwórek, kamienic, uliczek ale także życia codziennego wildeckiej społeczności.
Celem projektu jest także skłonienie do refleksji nad przestrzenią w której żyjemy, a która bardzo dynamicznie a zarazem pozytywnie się zmienia.
Refleksji dla każdego odmiennej. Fotografie są osobistym spojrzeniem autora, echem fascynacji architekturą oraz chęcią niewerbalnego wyrażenia siebie.

„Zajezdnia MADALINA” ma na celu ukazanie starej, zabytkowej zajezdni tramwajowej na poznańskiej Wildzie, która kilka lat temu zamknięta, dla niektórych zapomniana, nadal żyje – po części skrycie. Przemijanie jest tu pierwiastkiem niezmiernie namacalnym, stanowi fragment świata odchodzącego ale także świata ewoluującego ku nowemu.
Zdjęcia pomimo swego dokumentalnego charakteru aspirują do oddania nastroju miejsca w sposób nieoczywisty, subiektywny.

„57-411”
Surowy, dokumentalny charakter zdjęć koreluje z różnorodnością dolnośląskich Wambierzyc.
Bazylika, miejsce pielgrzymek, w okresie letnim silnie oddziaływuje i skupia mieszkańców, w okresie zimowym społeczeństwo pozostaje niejako w dystansie zajęte własnymi sprawami. Budowle sakralne istnieją we wzajemnej symbiozie z mieszkalno gospodarską częścią architektury, można by rzec zasysają się wzajemnie, stały się częścią podwórek i kamieniczek. Nowa rzeczywistość nie wypycha przemijającej – stara się łączyć ze sobą. Wielowarstwowość i różnorodność jest jedną z cech charakterystycznych tego miejsca.